Sešna se započala kvalitním obědem s aperitívkem...

senasezapoalakvalitnmobdemsaperitvkem.jpg